Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των αστικών, πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων των προσώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται σε εφτά κεφάλαια: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών, Δικαιοσύνη, Γενικές Διατάξεις.

Βασίζονται δε στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, καθώς και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχουν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του χάρτη εδω - http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf


Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και κάλεσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβεί στην πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου